Groen wonen

Hoe kan men duurzaam bouwen?

Geschreven door admin

Het belangrijkste wat men bij duurzaam bouwen wil bereiken is het efficiënt energie verbruiken. Daarom is het nuttig om zoveel mogelijk rekening te houden hoe we met onze energie omgaan en zo energiezuinig proberen te bouwen. Dit omwille van de stijgende energieprijzen en ook om de broeikasgassen te verminderen na verloop van tijd. Enkele vormen van duurzaam bouwen wil zeggen passief bouwen of energie neutraal bouwen.

Passief bouwen of luchtdicht bouwen

Bij passief een huis laten bouwen is het de bedoeling om het huis luchtdicht te bouwen zodat er een minimaal verbruik van energie ontstaat. Dit doet men door het gebruik van kwaliteitsvolle isolatie, goede zonweringen, het gebruik van een warmtepomp voor warm tapewater en koeling, gebruik van ventilatie met een warmteterugwinning en zorgen voor dichte aansluitingen. Als men rekening houdt met deze middelen kan men de woning zo bouwen dat er toch een behaaglijk binnenklimaat aanwezig is. Deze huizen hebben geen verwarming nodig want dit gebeurd door de ventilatie die op temperatuur is gebracht. Met het gebruik van deze middelen om je woning zo luchtdicht te maken, kan je energieverbruik dalen tot 85 %.

Energie neutraal bouwen of zelf in je eigen energie voorzien en opwekken

Energie neutraal bouwen wil zeggen dat men de woning zo danig bouwt dat de energie die verbruikt wordt ook wordt opgewekt. Het nieuwbouwhuis voorziet als het ware zelf in zijn energiebehoefte en wekt zelf energie op. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare energie zoals gebruik van zonnepanelen, een zonneboiler of windenergie. Het verschil met passief bouwen is dat energieneutraal bouwen nog zelf zijn energie opwekt waar het bij passief bouwen niet nodig is door het gebruik van de materialen om je woning luchtdicht te maken.

Een lagere EPC-norm nastreven

Sinds 1 januari 2011 is de EPC-norm verlaagd naar 0,6. De energieprestatiecoëfficiënt is de maat die wordt gebruikt voor de energie-efficiëntie van een gebouw. Hoe lager de energieprestatiecoëfficiënt is, hoe duurzamer en hoe minder energieverbruik kan gerealiseerd worden. Het is de bedoeling dat de EPC-norm zelfs in 2020 naar 0 wordt herleid.

Energie zuinig ontwerpen: Tips

– Het verminderen van de energievraag door het gebruiken van energiezuinige apparatuur en verlichting, isolatie en gebruik van zonlicht
– Zowel de restwarmte uit interne en externe bronnen gebruiken
– Duurzame energie gebruiken zoals zonnepanelen, een zonneboiler of windenergie
– Indien men toch fossiele energie gebruikt, doe dit door middel van bijvoorbeeld een warmtepomp