Aanleg Elektricien

Zonne-energie is duurzaam

Geschreven door Victor

Met zonne-energie bedoelen we hier met zonnepanelen opgewekte elektriciteit. Dat is duurzame energie, want zonnepanelen nemen niets weg. De zon gaat er niet minder door schijnen. Bij de elektriciteitsopwekking met de verbranding van fossiele brandstoffen, verdwijnen die brandstoffen en ze komen niet uit een onuitputtelijke bron. Een ander aspect van de duurzaamheid van zonnepanelen is dat ze geen nadelige gevolgen hebben voor onze omgeving. Dat is anders bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Daarbij komt namelijk CO2 vrij, met het broeikaseffect als gevolg.

 

Zonnepanelen leveren geld op

Bij informatie over zonnepanelen zal deze paragraaf voor veel mensen belangrijk zijn. De centrale overheid geeft geen subsidie meer voor zonnepanelen. De reden is dat de prijzen van die panelen aanzienlijk zijn gezakt. De organisatie Milieu Centraal heeft laten zien, dat je een investering in zonnepanelen al in zo’n 7 jaren terugverdient. Het aantal en soort panelen spelen daarbij onder meer een rol. Zonnepalen gaan zo’n 25 jaren mee. In de berekening is meegenomen dat de levensduur van de benodigde omvormer ongeveer de helft daarvan is.

 

Financiering via de hypotheek

Er bestaan een aantal regelingen, die het mogelijk maken om tegen een lage rente geld te lenen voor zonnepanelen. Hier bespreken we de manieren om dat via een hypotheek te doen. Voor de verduurzaming van je woning kan je bij een aantal hypotheekverstrekkers tot 106% van de woningwaarde lenen. Als je een hypotheek afsluit, dan kan je meer lenen dan normaal is voor je inkomen. We praten dan over een bedrag tot € 15.000 voor de besteding aan maatregelen waarmee je energie bespaart.

 

Soorten zonnepanelen

Zonnepanelen worden opgebouwd uit zonnecellen, waarvoor silicium wordt toegepast. Er worden twee lagen silicium gebruikt en door de zonnestraling ontstaat daartussen een elektrisch spanningsverschil. Bij een spanningsverschil kan er een elektrische stroom gaan lopen. In de praktijk zien we twee typen zonnepanelen op basis van het type silicium dat wordt gebruikt. Dat kan zijn mono- of polykristallijn. Zonnepalen met mono kristallijne zonnecellen zijn duurder dan met polykristallijne, maar het rendement is hoger. Als je veel ruimte hebt voor zonnepanelen, dan speelt dat laatste minder mee. Een andere onderverdeling is zonnepanelen met een kunststoffen of een glazen achterkant. Het voornaamste voordeel van de zogenoemde glas-glas zonnepanelen is hun levensduur. Die is significant langer dan van de zonnepanelen met kunststoffen achterkant.

 

Dakscan zonnepanelen 

Er zijn een aantal dingen waar je over na moet denken als je zonnepanelen wilt gaan plaatsen. Weet je wat de kosten zijn? En wat het oplevert? Om achter deze belangrijke punten te komen, is het mogelijk om een dakscan voor zonnepanelen te doen. Dit is gratis en geheel vrijblijvend.