Verbouwen

Wat voegt een bouwtechnische keuring toe?

Geschreven door admin

Als je een woning of ander bouwkundig object bekijkt, zou je kunnen denken dat je zelf ook wel een inschatting kan maken van de kwaliteit van de structuur. Je ziet immers zelf ook of er scheuren in muren (binnenkant en buitenkant) of plafonds zitten. En een verrot kozijn kan je ook wel herkennen. Toch biedt een bouwtechnische keuring veel toegevoegde waarde. Want niet alle gebreken zijn direct zichtbaar. En een bouwkundig expert kan ook al veel informatie over potentiële gebreken halen uit plattegronden en andere relevante documenten. Ook heeft een bouwkundig expert kennis van de wet- en regelgeving die in het bouwjaar van het object golden.

Keuring levert diepgaande analyse op

Al deze kennis, aangevuld met de nodige ervaring, maken dat een bouwtechnische keuring heel grondig kan worden uitgevoerd en een diepgaande analyse oplevert wat de staat van een object is. Niet alleen de huidige tekortkomingen worden gesignaleerd, ook wordt een inschatting gemaakt van wat je de komende paar jaar nog aan extra onderhoud, reparatie of vervanging te wachten staat. Inclusief een realistische kostenraming. Dit wordt allemaal keurig beschreven en toegelicht in een bouwkundig rapport, wat je ontvangt als resultaat van de keuring.

Wat kan ik met een bouwkundig rapport?

Betere onderhandelingspositie

Dat rapport geeft je de touwtjes in handen als het gaat om onderhandelingen over de koop van een object. Zeker de kostenraming voor zowel de korte als de wat langere termijn geeft je een goed uitgangspunt om een lagere prijs te bieden. En aangezien in een bouwtechnische keuring echt bijna alles gecontroleerd wordt, van leidingwerk tot elektra, van sanitair tot dakbeschot, van plafonds tot vloerbedekking, weet je heel goed waar je aan toe bent bij de aanschaf van een object.

Basis voor offerteaanvragen

Tevens is het bouwkundig rapport een goede input voor het aanvragen van offertes voor de uit te voeren werkzaamheden. Je weet precies wat je moet vragen, wat de tekortkoming is, en hebt zelfs al een kostenindicatie, wat ook helpt met de beoordeling van de offertes. Ook bieden partijen zowel een bouwtechnische keuring als een asbestinventarisatie aan, wat tegenwoordig verplicht is als je een woning van voor 1994 wilt verbouwen. Dan heb je één aanspreekpunt voor de hele inspectie.