Verbouwen

Veilige bouwplaatsen, wat is daar voor nodig?

Geschreven door admin

Uit onderzoek blijkt dat de bouw- en infrasector hoog scoort op het aantal arbeidsongevallen in vergelijking met andere sectoren. Het is dus zeker geen overbodige luxe om na te denken over veilige bouwplaatsen. Op de bouwplaats vinden namelijk ook de meeste ongevallen plaats. De meeste ongelukken hebben te maken met vallen, verstappen of getroffen worden door vallende objecten. Hoe creëer je een veilige bouwplaats? Lees er meer over in dit artikel!

Maatregelen voor werken op hoogte

Veel mensen die in de bouwsector werken, werken op grote hoogte. Dat brengt de nodige risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te treffen en een zo veilig mogelijk werkomgeving te creëren. Dit is wettelijk ook verplicht wanneer mensen hoger dan 2,5 meter moeten werken. Je kunt hierbij denken aan het gebruik van steigers en stellingen, of hekwerk en leuningen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat gevaarlijke zones zoals kuilen worden afgezet met hekwerk. Voor bescherming tegen vallende objecten kun je dan weer denken aan een veiligheidshelm.

Gehoorbescherming

Een werkgever moet zorgen dat alle medewerkers op een bouwplaats toegang hebben tot de juiste materialen. Denk aan persoonlijke beschermingsmiddelen als kleding, schoeisel en hoofdbescherming. Belangrijk hierbij is dat er ook wordt gedacht aan gehoorbescherming. Bijna iedere werknemer in de bouw heeft te maken met lawaai door machines of gereedschappen. Vanaf 80 dB(A) is geluid schadelijk voor het gehoor. Bij geluid boven de 80 dB(A) dient een werkgever daarom passende gehoorbescherming te bieden, zoals oordoppen of oorkappen. De werkgever kan het gehoor ook beschermen door bijvoorbeeld de machine af te schermen met een geluidswerend doek. Zo’n doek reduceert alle geluiden tot 20 dB.

Inrichting van de bouwplaats

De inrichting van de bouwplaats kan ongelukken voorkomen. Een veilige bouwplaats is ook een bouwplaats waar geen ongewenste bezoekers kunnen komen of waar sprake kan zijn van diefstal en vandalisme. Hiervoor kun je toegangscontrole gebruiken. Diefstal en vandalisme vindt vaak overdag plaats en met toegangscontrole houd je niet alleen onbevoegden buiten, maar krijg je ook toezicht op wie er op de bouwplaats aanwezig is. Verder kun je zorgen voor een efficiënte logistiek waardoor er minder voorraad op de bouwplaats gestald hoeft te worden. Dat levert ruimte op voor alle medewerkers. Door te zorgen voor een nette en geordende inrichting van het bouwterrein voorkom je daarnaast dat medewerkers vallen, struikelen of uitglijden.

 

Met bovenstaande maatregelen kun je op een vrij laagdrempelige manier een veiligere bouwplaats creëren. Iedereen wil immers in een veilige werkomgeving aan de slag!