Interieur

Scheuren in uw muur: eerst onderzoek naar de oorzaak, dan reparatie!

Heeft u scheuren in uw muur? Dan zult u vast en zeker geschrokken zijn! Gelukkig is er wat aan te doen zonder zeer ingrijpende werkzaamheden. Echter voordat u over gaat tot het (laten) repareren is het van groot belang eerst de oorzaak te onderzoeken. Wanneer u de oorzaak niet aanpakt is de kans groot dat de scheuren terug komen en er grotere gevelproblemen ontstaan.

Wat kunnen oorzaken zijn van scheuren in de muur?

Er is een breed scala aan mogelijke oorzaken van scheuren in de muur. U kunt onder andere denken aan:

  • Zetting van het gebouw
  • Krimpen van het metselwerk
  • Weersinvloeden
  • Problemen met de fundering
  • Kozijnen die bijvoorbeeld het gewicht van het metselwerk niet meer opvangen
  • Spanning in het metselwerk
  • Trillingen in de grond

De eerste stap

De eerste stap die u moet nemen bij scheuren in de muur is zorgen voor gevelinspectie en daaropvolgend een advies. Zorg ervoor dat u een erkend adviesbureau in de arm neemt. Zij hebben alle expertise in huis om de oorzaak bloot te leggen én kunnen u het juiste advies geven met betrekking tot scheuren in de muur repareren. Bij de gevelinspectie worden de scheurvorming en omgevingsfactoren in kaart gebracht. De scheur zelf wordt gemeten en gemonitord. Ook wordt de beweging van het hele gebouw onderzocht. Alle conclusies worden vastgelegd in een rapport.

Het herstel

Nadat u de oorzaak volledig helder heeft kunt u overgaan tot het herstel van de onderliggende oorzaak en de scheuren zelf.  Schakel goede vakmensen in die expertise hebben op het gebied van funderings- en gevelrenovatie. Bijna alle herstelwerkzaamheden kunnen plaatsvinden met minimale overlast voor u en uw omgeving. Vaak hoeven er maar een paar gaten in de muur te worden gemaakt, die ook weer onzichtbaar gedicht kunnen worden. Ook bij funderingswerkzaamheden is meestal maar een klein gat nodig en kunnen de problemen trillingvrij worden opgelost.

 

Is het hele proces klaar? Dan bent u zeker van een stevig huis met minimale kans op nieuwe schade!