Verbouwen

Renoveren of verbouwen? Denk na over een asbestinventarisatie

Vanaf heden is bij een renovatie of verbouwing een omgevingsvergunning benodigd. Om een omgevingsvergunning aan te vragen heeft u eerst een asbestinventarisatie rapport nodig. Dit is wettelijk verplicht. Dit asbestinventarisatierapport beschrijft of er asbest aanwezig is in uw pand of object en op welke manier het verwijderd dient te worden.

Water is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn.

Asbest is pas gevaarlijk op het moment dat er asbestvezels vrijkomen. Deze kunnen dan worden ingeademd wat gevaar oplevert voor de gezondheid. De overheid wil daarom blootstelling aan asbestvezels voorkomen. Daarom mogen alleen gecertificeerde bedrijven asbest inventariseren en asbest verwijderen.

Asbestinventarisatie

Alleen gecertificeerde en erkende bedrijven door stichting Ascert mogen asbest inventariseren. Asbestinventarisatie is het in kaart brengen van alle asbesthoudende materialen en toepassingen in een gebouw of object. Het asbest wordt door een deskundig inventariseerder asbest geïnventariseerd  aan de hand van een checklist. Hierna wordt het asbest door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. Asbestinventarisatie eindigt altijd met een uitgebreid asbestinventarisatierapport.

Asbest verwijderen
Asbest verwijderen mag alleen gedaan worden door een gecertificeerd bedrijf. Dit bedrijf neemt speciale veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van haar medewerkers te kunnen waarborgen. Er gelden specifieke regels en bepalingen die vermelden hoe het asbest verwijderd moet worden. Een asbest verwijderings bedrijf kan pas beginnen als hij het asbestinventarisatie rapport heeft ontvangen een ander bureau.