Uncategorized

Otoplastiek, de beste vorm van gehoorbescherming?

Geschreven door admin

Otoplastiek gehoorbescherming is eigenlijk hetzelfde als gehoorbescherming op maat. Het betreft hier een vorm van gehoorbescherming welke in ongelofelijk veel verschillende situaties kan worden ingezet. Dit is grotendeels het gevolg van het feit dat de filter waar deze oordoppen mee worden uitgerust volledig instelbaar is aan de hand van je wensen. Ben jij dus met andere woorden op zoek naar een (nieuwe) vorm van gehoorbescherming waarbij je liever niets aan het toeval wil overlaten? In dat geval is het beslist een aanrader om er voor te kiezen om te kijken in de richting van otoplastiek gehoorbescherming.

Otoplastiek, verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen

Net omwille van het maatwerk karakter dat van toepassing is bij otoplastieken spreekt het voor zich dat deze kan worden aangekocht in tal van verschillende vormen en kleuren. Bovendien is het zo dat de geluidsfilter waar deze maatwerk oordoppen mee worden uitgerust dient te worden afgestemd op de gebruiker evenals de omgeving waarin de gehoorbescherming zal worden gebruikt. In de praktijk is het zo dat er bij otoplastiek gebruik kan worden gemaakt van tal van verschillende dempingswaarden. Heel wat geluidsfilters die zijn terug te vinden in otoplastieken zorgen dan ook uitsluitend voor het dempen van potentieel schadelijke geluiden. Andere frequenties worden dan wel gewoon toegestaan. Dit zorgt er voor dat onder andere onderling communiceren op de werkvloer perfect mogelijk blijft. Ook het opvangen van alarmsignalen is hierdoor geen enkel probleem.

De levensduur van otoplastieken

Net zoals geldt voor alle materialen is het zo dat ook de otoplastieken een bepaalde vorm van slijtage ondervinden. Het materiaal waar otoplastieken uit zijn vervaardigd is een soort van flexibel kunststof. Deze zorgt voor een optimale afsluiting van de gehooropening. Dit gezegd zijnde is het zo dat de gehooropeningen van mensen er om bekend staan regelmatig te veranderen. Het gevolg hiervan is dat er na verloop van tijd geluid kan gaan lekken in de gehooropening. Op deze manier kan er uiteindelijk alsnog sprake zijn van gehoorbeschadiging. Omwille van deze reden wordt het in de praktijk steeds aangeraden om otoplastiek gehoorbescherming elke drie à vier jaar te vervangen.

Ongelofelijk veelzijdig inzetbaar

Eén van de belangrijkste voordelen van otoplastiek is dat het een vorm van gehoorbescherming is welke zeer veelzijdig inzetbaar is. Zo zijn otoplastieken in de bouw erg populair geworden, maar worden ze ook door andere professionals gebruikt. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om beveiligingsmedewerkers, maar ook om politie evenals militairen. Deze laatste maken onder meer gebruik van otoplastiek wanneer er schietoefeningen worden gehouden. In ieder geval, ongeacht het beroep dat je uitoefent spreekt het voor zich dat het bij harde, potentieel schadelijke geluiden altijd het overwegen waard is om gebruik te maken van otoplastieken. Dit type van gehoorbescherming valt helaas wel wat duurder uit in vergelijking met andere vormen van universele gehoorbescherming.

Is er ook een nadeel verbonden aan otoplastiek?

Aan elke vorm van gehoorbescherming is er ook een nadeel verbonden. Dit geldt dus ook voor otoplastiek. Specifiek voor deze gehoorbescherming op maat geldt namelijk dat ze niet kan worden uitgewisseld met andere werknemers. Bij andere vormen van gehoorbescherming zoals met name oorkappen is dat wel degelijk mogelijk. Omdat otoplastieken steeds worden gemaakt aan de hand van jouw eigen gehoorkanaal is dit uiteraard vrij complex. Anderzijds spreekt het voor zich dat dit de algemene hygiëne op de werkvloer misschien wel ten goede komt. Hoe dan ook is het wel degelijk een belangrijk punt om rekening mee te houden. Benieuwd naar welke type gehoorbescherming voor jouw het meest geschikt is? Neem kijkje bij Audinc voor het een compleet overzicht van het gehele aanbod.