Verhuizen

Huis erven van je ouders

eerste is het de vraag wie het erft natuurlijk en hoe dat verwerkt is in het testament. Toch weten niet veel mensen wat zij moeten doen wanneer zij een huis erven doordat er iemand is overleden. Het huis erven van je ouders is dus best lastig bijvoorbeeld. In dit artikel vind je meer informatie over wat je moet doen wanneer je een huis erft en welke opties je zoal hebt. Het huis erven van je ouders is dus best lastig.

Uitkopen

In de meeste gevallen wanneer mensen een huis erven is het zo dat er vaak sprake is van broers of zusters. Zij hebben evenveel recht op het huis als u heeft. Wanneer  u ervoor kiest om zelf het huis te houden om er bijvoorbeeld zelf in te gaan wonen zul je moeten zorgen dat je je broers of zussen uitkoopt. Bij het uitkopen zijn er een aantal dingen waar je rekening mee dient te houden. Je moet dus rekening houden met het testament zoals dat is opgesteld door degene van wie het huis erft. Ook is het natuurlijk belangrijk om de woningwaarde te weten waardoor je weet na bestudering van het testament hoeveel een ieder in principe krijgt. Wanneer er nog hypotheek open staat op het huis is het belangrijk om te weten hoe hoog deze is en hoeveel er nog afgelost moet worden. Daarnaast is het belangrijk om in acht te houden dat het ongewijzigd overnemen van de hypotheek bijna altijd onmogelijk is.

Soms is er nog geen testament opgesteld. Dit kan erg nare situaties opleveren tussen jou en je familie. Het is altijd verstandig om het gesprek aan te gaan en niet proberen te claimen wat jij denkt wat van jou is. Dus door het gesprek aan te gaan doe je altijd goed en behoud je een goede band tussen jou en je familie.

Verantwoordelijkheden

Wanneer de erfgenamen de nalatenschap aanvaarden is het belangrijk om in je achterhoofd te houden dat jij als erfgenaam verantwoordelijk bent voor eventuele schuld wat het huis meebrengt. Hypotheek bijvoorbeeld. De geldverstrekkende partij voor de hypotheek moet ook de erfgenaam in kennis worden gesteld over het overlijden van de eigenaren van het huis.

Soms zijn er ook onverwachte schulden die een huis met zich meebrengt. Wanneer je erachter komt en het blijkt dat je het niet hebt kunnen weten kun je binnen 3 maanden via een kantonrechter regelen dat je niet op je eigen privévermogen aansprakelijk kunt worden gesteld voor de schuld die nog openstaat.