Groen wonen

Broedvrij houden tijdens het bouwen

Geschreven door Victor

Bouwen moet altijd kunnen zou je misschien denken. Maar niets is minder waar. Er zijn uitzonderingen waardoor bouwprojecten stil komen te liggen. Broedende vogels zijn bijvoorbeeld een belangrijke oorzaak waardoor de planning in de soep kan lopen. Door middel van de wet natuurbescherming zijn broedende vogels beschermd, ze mogen niet worden verstoord. Afhankelijk van de aanwezige vogelsoorten kan het broedseizoen beginnen vanaf eind februari tot en met juli. In het ergste geval liggen de bouwwerkzaamheden dus ruim vijf maanden stil. Dit kan al gebeuren bij één nestend koppel. Gelukkig zijn er oplossingen: zorgen dat vogels niet gaan nestelen of broeden. Dit wordt ook wel broedvrij houden genoemd. In dit blog meer informatie over hoe het broedvrij houden van bouwterreinen in zijn werk gaat.

 

Waarom broedvrij houden noodzakelijk is

Het storen van broedende vogels is dus middels de wet natuurbescherming strafbaar. De gevolgen van één nest op een bouwplaats kunnen desastreus zijn. Er mag dan geen geluidsoverlast meer gemaakt worden. Ook mogen de vogels niet gehinderd worden en het nest of de vogel mag niet verplaatst worden. En eieren rapen is verboden. Aangezien er niets anders op zit dan de vogels met rust te laten zijn er nagenoeg geen bouwwerkzaamheden meer uit te voeren. Zo loopt een project al snel maanden vertraging op, met alle gevolgen van dien. Er zijn tal van voorbeelden waar de opleverdatum niet is gehaald door broedende vogels of dat er veel extra kosten gemaakt moeten worden om het project alsnog op tijd op te leveren. Door vogels te weren van het bouwterrein wordt er voorkomen dat vogels gaan nestelen of broeden. Zo kunnen de werkzaamheden dus gewoon volgens planning verlopen.

 

Hoe broedvrij houden in zijn werk gaat

Het broedvrij houden van bouwterreinen wordt meestal gedaan volgens de methode broedvrij man met hond. Maar in sommige situaties worden er ook roofvogels ingezet. Dagelijks wordt het terrein afgelopen met speciaal getrainde honden. Ze sporen de vogels op, maar doden ze niet. Ze verjagen ze alleen. Het is te vergelijken met een natuurlijke vijand, de vogels zoeken liever een plek om te nestelen waar ze veilig en ongestoord kunnen broeden. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de geplande bouwwerkzaamheden. Zodat ook het broedvrij houden van het bouwterrein geen vertraging van het bouwproject veroorzaakt. Als het broedseizoen voorbij is stoppen de werkzaamheden en is alles weer zoals het was, zonder blijvende (financiële)schade of aanpassingen aan het terrein. 

 

Deze diervriendelijke aanpak valt binnen de kaders van de Nederlandse wet- en regelgeving. Zo kunnen terreinen toch broedvrij gehouden worden, maar ook de Nederlandse wet- en regelgeving volgen. Dus wees gewaarschuwd en voorkom dat broedende vogels roet in het eten gooien. Door op tijd te beginnen met het broedvrij houden van het terrein is dit alles te voorkomen.