Uncategorized

Veiligheid op de werkvloer

Geschreven door admin

Veiligheid op de werkvloer is een zeer belangrijk onderwerp, en toch blijkt het erg moeilijk te zijn om dit in de praktijk uit te voeren. Bij veiligheid op de werkvloer kan je denken aan speciale kleding, maar ook duidelijke regels horen daarbij.

Een helder beleid over veiligheid

Veiligheid begint voor een groot deel met het bewust worden van wat er in je omgeving kan gebeuren. Er moet ook een helder beleid zijn rondom de veiligheid op de bouw- en werkplaats. Een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is hierbij een goed begin. Deze bevat informatie over de mogelijke risico’s inclusief de kans hierop en de mogelijkheden om deze te verkleinen. Binnen iedere RI&E moet het volgende opgenomen zijn:

  • Fysieke risico’s & ergonomie: bijvoorbeeld. Tillen, lang staan, beeldschermwerk, werken in ongemakkelijke houding
  • Psychosociale risico’s: bijvoorbeeld. Emotioneel zwaar werk, werkdruk, stress, agressie op werk
  • Veiligheids- & omgevingsrisico’s: bijvoorbeeld. Valgevaar, aanrijdgevaar, werken in hitte of kou, lawaai

Deze risico´s rank je vervolgens op basis van belangrijkheid zodat je een duidelijk overzicht maakt van de aanwezige risico´s en de volgorde waarin deze opgepakt moeten worden. Daarnaast is gedrag ook een zeer belangrijke factor; een goede voorlichting is daarom erg belangrijk. Dit kan je doen door bijvoorbeeld folderrekken met folders met voorlichting neer te zetten, of door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren en/of iemand verantwoordelijk te maken.

Passende veiligheidskleding

Met goede veiligheidskleding worden werknemers tegen (onnodige) risico’s beschermd. Daarom zijn ze fijn om te hebben, maar de werkgever is ook verplicht om ze beschikbaar te stellen. Grotendeels geeft de RI&E hierbij antwoord op de vraag welke beschermingsmiddelen nodig zijn. Dit zijn veel voorkomende beschermingsmiddelen waar je aan kunt denken:

  • Hoofdbescherming
  • Veiligheidsbril
  • Veiligheidsschoenen
  • Veiligheidshandschoenen
  • Valbeveiliging
  • Veiligheidsjassen
  • Veiligheidswerkbroeken

Risico beperkende elementen

Je kunt ook naast een veiligheidsbeleid en beschermingsmiddelen, op de werkplek verschillende voorzorgsmaatregelen nemen. Ook hier geeft de RI&E een duidelijke leidraad qua benodigdheden. Zeker op bijvoorbeeld de bouwplaats, het magazijn, werkplaats of in de fabriekshal zit een ongeluk in een klein hoekje. Hier kan je met kleine voorzorgsmaatregelen risico’s aanzienlijk verminderen. Denk dan aan verkeersspiegels, beschermende beugels voor de stellingen of veiligheidsborden die waarschuwen voor gevaren zoals draaiende onderdelen, gevaarlijke stoffen of valgevaar.

Tot slot

In deze blog zijn aspecten voorgekomen van veiligheid op de werkvloer, maar er zijn nog veel meer kleine dingen waar je op kunt letten. En het is altijd goed om te weten welke gevaren jouw werk heeft. Weet jij dat?